مشخصات استاندارد
ASAE 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن کشاورزي آمريکا
American Society of Agricultural Engineers
ASAE استاندارد
The American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) is an international professional society devoted to agricultural and biological engineering. ASABE serves many functions: it provides a forum for communication of research findings through conferences scientific journals and a magazine; it develops standards of practice; it provides opportunities for members to network.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 312 کد استاندارد : 024
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASAE جدیدترین استانداردهای
ASAE S572.3
ASAE S572.3:2020
ASAE S633
ASAE S633:2020
ASAE S648-1
ASAE S648-1:2020
ASAE S648-2
ASAE S648-2:2020
ASAE S648-3
ASAE S648-3:2020
ASAE S648-4
ASAE S648-4:2020نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute